menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Wegcode & ongevalsaangifte (ODB-1002394)

De wegcode verandert regelmatig. Elk jaar komen er nieuwe regels bij. In deze opleiding wordt een update gegeven over de laatste wijzigingen. De parate kennis wordt getoetst tijdens tussentijdse quizvragen. Op deze manier worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Doelgroep

Professionele chauffeurs C of D voor commercieel vervoer. Men dient iedere 5 jaar, minimaal 35 uren nascholing vakbekwaamheid te volgen bij een erkend opleidingscentrum om in regel te blijven. Deze code 95 verschijnt op het persoonlijk rijbewijs.

Doelstelling

De wegcode verandert regelmatig. Elk jaar komen er nieuwe regels bij. In deze opleiding wordt een update gegeven over de laatste wijzigingen. De parate kennis wordt getoetst tijdens tussentijdse quizvragen. Op deze manier worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Duur van de opleiding

1 dag (8 uur), waarvan 5 uren theorie en 2 uren praktische oefeningen. Deze telt mee voor 7 kredietpunten.

Inhoud 'wegcode'

Theorie:

 • Verschil massa in beladen toestand.
 • Snelheidsbeperkingen.
 • Stilstaan en parkeren.
 • Inhalen.
 • Voorrang & gedrag aan kruispunten.
 • Plaats op de openbare weg.
 • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels.
 • Andere recente wijzigingen.

Praktijk:

 • Oefeningen wegcode.

Inhoud 'ongevalsaangifte'

Theorie:

 • Wat te doen bij een ongeval.
 • Hoe een aanrijdingsformulier correct invullen.
 • RDR begrippen: hoe, wat, waarom?
 • Gemeenschappelijk motor waarborg fonds.

Praktijk:

 • Oefening aanrijdingsformulier.
 • Gebruik van de botsograaf.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons

MPM003: Wegcode & ongevalsaangifte