menu
 banner

Premies

Onze mening? Indien jij, naast het wettelijke gegeven, investeert in het welzijn en de ontwikkeling van jouw medewerkers. Dan mag je hiervoor een stuk beloond worden.

Faros voorziet zowel opleidingen als preventie. Laat dit net de twee pijlers vormen voor KMO-p toelagen. Zie jij ook door de bomen de jungle niet meer? Faros stelt met trots onze ‘premiejager’ voor: een interne medewerker die zich verdiept in de kennis en de toepassing van alle mogelijkheden. Onze collega neemt dit kluwen graag van jou over en ondersteunt jou tijdens het beheer.

KMO-portefeuille

Meer info

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor jij als onderneming financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Sectorfondsen

Meer info

Sectorfondsen helpen jou met het organiseren van vormings- en tewerkstellingsactiviteiten en ondersteunen jou ten voordele van de werknemers van de sector, waaronder zeker ook de risicogroepen. Deze sectorfondsen worden paritair beheerd door de sociale partners.

Vlaams Opleidingsverlof

Meer info

Jouw werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Dit betekent dat ze afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Jij als werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen

Winteropleidingen

Meer info

De ideale opleiding voor arbeiders in de bouw (PC 124) die plaatsvindt in de periode tussen 1 december en 31 maart. De opleiding wordt erkend bij Constructiv, is een weekactiviteit en duurt minimaal 8 uren.