menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Aanslaan van lasten

In deze opleiding leer je de vuistregels rond het aanslaan van lasten. Het vermijden van gevaren ter preventie van ongevallen. Met praktijkoefeningen om gevaren beter te kunnen inschatten.

Doelgroep

 • Voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten.
 • Opleiding op maat behoort tot de mogelijkheden.

Doelstelling

In deze opleiding leert u de vuistregels rond het aanslaan van lasten. Vermijden van gevaren ter preventie van ongevallen. Met praktijkoefeningen om gevaren beter te kunnen inschatten.

Duur van de opleiding

0,5 - 1 dag afhankelijk van de competenties van de cursist.

Prijszetting

180 euro pp.

Locatie

Uw medewerker ervaart de grootste leerwinst tijdens het inoefenen met eigen toestellen in de eigen werkomgeving. Daarnaast kan de opleiding tevens georganiseerd worden in onze praktijkhal.

Inhoud

Theorie:

 • Werkvergunningen, interpreteren en naleven.
 • Basiswetgeving voor aanslaan van lasten.
 • Risico's bij het aanslaan van lasten analyseren en controleren.
 • De veiligheidsvoorschriften.
 • Aanslagmateriaal en hijstoebehoren.
 • Dagelijkse controle van het aanslagmateriaal.
 • Het gebruik van PBM’s.
 • Wat is een goede hijs? Wat zijn de gangbare hijstekens? De manier waarop men moet communiceren via radiocommunicatie.
 • Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal.
 • Aandachtspunten bij veilige lastbehandeling.
 • Hoe materialen correct stockeren.
 • Verwisselbaar aanslagmateriaal: vormgesloten en krachtgesloten.
 • Verschillende aanslagmethodes: Welke methode moet je “wanneer” toepassen.
 • Berekenen van de krachten die in het aanslagmateriaal optreden.
 • Afkeuringscriteria.

Praktijk:

 • Praktijkgerichte oefeningen waarbij veiligheid centraal staat.
 • Veiligheidsvoorschriften toepassen, gewicht en zwaartepunt berekenen, controle hijstoestellen, hijstekens en radio communicatie zijn enkele voorbeelden uit onze praktijktoetsing.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons

Aanslaan van lasten